Partners in palliatieve zorg

LEIF

LEIF beantwoordt je vragen en/of verwijst je door naar andere partners. Zo hoef je zelf niet te zoeken wie je nog verder zou kunnen helpen. LEIF organiseert over heel Vlaanderen en Brussel ook LEIFpunten. Daar kan je terecht voor correcte en objectieve informatie over alle mogelijke beslissingen bij het levenseinde. Omdat goed geïnformeerde burgers en patiënten beter in staat zijn om te verwoorden wat ze wel of niet langer willen. Je kan er ook terecht voor het samen opmaken van de wilsverklaringen die je in deze brochure vindt. De lijst en contactgegevens van de LEIFpunten vind je hier terug.

Netwerken palliatieve zorg

Er zijn in Vlaanderen en Brussel 15 Netwerken palliatieve zorg / Palliatieve thuiszorg equipes. Je vindt er een team van palliatief deskundige medewerkers én een team van vrijwilligers die je thuis kunnen ondersteunen. Samen met jou en je zorgverstrekkers zullen ze ervoor zorgen dat jullie de zorg voor de zieke persoon thuis kunnen blijven opnemen.

Een netwerk palliatieve zorg is een pluralistische organisatie en heeft als doel om de uitbouw van palliatieve zorg in de regio te ondersteunen door volgende opdrachten:

  • Het brede publiek informeren over de mogelijkheden en het aanbod van palliatieve zorg in de regio.
  • Samenwerken met verschillende partners (huisartsen, thuisverpleegkundigen, woonzorgcentra, ziekenhuizen, palliatieve eenheden, instellingen voor mensen met een beperking, vrijwilligers en mantelzorgers) in de regio.
  • Vormen, trainen en opleiden van zorgverleners en vrijwilligers.
  • Vrijwilligerswerk in palliatieve zorg organiseren en ondersteunen.
  • Cijfergegevens verzamelen over de geboden palliatieve zorgverlening in de regio.

In deze lijst kan je terugvinden onder welk palliatief netwerk jouw gemeente/stad is ingedeeld.

Palliatieve thuisbegeleidingsequipes

Palliatieve thuiszorgequipes willen de zorgverleners in de eerstelijn (huisartsen, woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een beperking, thuisverpleegkundigen,….) ondersteunen in het bieden van de beste mogelijke palliatieve zorg.

  • Een degelijke pijn- en symptoomcontrole, emotionele, sociale en existentiële zorg om zoveel mogelijk levenskwaliteit te garanderen.
  • Worden ingeschakeld met toestemming van de huisarts.
  • Worden volledig door het ziekenfonds gefinancierd.
  • Zijn permanent bereikbaar voor dringende problemen.
  • Bestaan uit een multidisciplinair team met artsen, psycholoog, verpleegkundigen.

Je kan de netwerken/equipes rechtstreeks contacteren of via je arts. Je vindt het netwerk palliatieve zorg van jouw regio hier terug.

Gespecialiseerde zorg in voorzieningen

Gespecialiseerde zorg in voorzieningen
Elk ziekenhuis en woonzorgcentrum heeft een gespecialiseerd palliatief team dat je kan ondersteunen. Sommige ziekenhuizen hebben ook een palliatieve eenheid. Daar kan je terecht wanneer het thuis niet meer lukt, terwijl het ook niet zinvol meer is om op een acute eenheid te verblijven. Een palliatieve eenheid heeft een veel meer huiselijke sfeer en vaak ook uitgebreide mogelijkheden, bijvoorbeeld langere bezoekuren, mee verblijven op de kamer,... Daarnaast zijn er ook gespecialiseerde supportieve en palliatieve dagcentra waar patiënten terecht kunnen voor opvang of gewoon sociaal contact onder lotgenoten.

Het belang van de apotheker
Vergeet niet het belang van de adviserende functie van je vertrouwde apotheker. De apotheker voert niet alleen het voorschrift van de arts uit maar kan hierbij ook belangrijke raad geven (bv. rond pijnmedicatie).

De belangrijke rol van mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve zorg
De zorg voor ernstig zieken valt in de eerste plaats op de schouders van de familie en/of directe omgeving, de ‘mantelzorgers’. Daarnaast zijn er ook heel wat vrijwilligers die graag bijspringen. Zij nemen de rol van de professionelen niet over, maar hebben hun eigen taak. Dankzij hen is het haalbaar een totale mantelzorg te bieden, die velerlei vormen kan aannemen: het delen van levensverhalen, het helpen bij maaltijden, vervoer, ontspanning, opvang. Ze verpersoonlijken de maatschappelijke betrokkenheid in het omgaan met ziekte, lijden en sterven. Zelfs bij voldoende professionele omkadering blijven zij een belangrijke signaalfunctie vervullen naar de zorgverleners en de maatschappij in de omgang met ernstig zieken.