Actie Palliatieve Zorg

Bekijk hier de persconferentie

De palliatieve zorg in Vlaanderen en Brussel behoort tot de wereldtop.

Nochtans is ze nog steeds onvoldoende gekend bij de bevolking, de professionelen en sommige overheden.

Vandaar nog te veel vermijdbare ellende.

Deze problematiek wordt uitvergroot door de corona-crisis en recent bevestigd door ‘Het Palliatief debat’ van Kom op tegen Kanker die aandringt op handelen.

ACTIE PALLIATIEVE ZORG neemt de uitgestoken hand aan, wil de krachten bundelen en allerhande versnippering tegengaan.

ACTIE PALLIATIEVE ZORG is een initiatief van enkele netwerken palliatieve zorg geruggesteund door LEIF. Het wil bovenal de bevolking informeren en ondersteunen. Het wil tevens een partner zijn voor de professionelen en de overheden.

Inclusief alle wettelijke wilsverklaringen, ruime info over palliatieve zorg en hoe je een moeilijk gesprek kan voeren. Gratis via alle apothekers; ook via de LEIFpunten, palliatieve netwerken en gemeenten.

  • SPREKERS

Wim Distelmans, voorzitter Forum Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde en LEIF

Ruth Raes, coördinator Netwerk Levenseinde en LEIF Vlaamse Ardennen

Manu Keirse, ex-voorzitter Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg, bestuurslid LEIF

Hilde Deneyer, algemeen directeur Vlaams ApothekersNetwerk

Marc Michils, directeur Kom op tegen Kanker