Vorming aangaande Voorafgaande zorgplanning - VZP 

naar analogie met de nieuwe campagne en brochures ‘Voorafgaande zorgplanning: waar een wil is, is een weg (LEIF  ondersteund door de FOD-volksgezondheid en de Koning Boudewijn stichting), worden er vormingen aangeboden voor diverse cliëntengroepen.

Vormingspakket VZP voor professionele zorgverleners

Dit betreft een vast pakket bedoeld voor zorgverleners (in thuiszorg, residentiële zorg, ziekenhuizen, …). Dit pakket wordt aangepast aan de beroepsgroep (huisartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, …) en kan aangevraagd worden in Vlaanderen en Brussel. Het gaat dus om een in-house training die door organisaties en instellingen kan aangevraagd worden.  Het pakket wordt uitgewerkt in samenwerking met de regionale LEIFpunten.

 Dit pakket omvat o.a.

  • toelichting bij de 5 correcte wilsverklaringen en tot welke mogelijkheden ze leiden
  • voor wie zijn ze bestemd, met wie worden ze ingevuld ?
  • welke zijn de troeven en hindernissen van deze wilsverklaringen ?
  • uitleg over vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon
  • hoe brengen we deze wilsverklaringen aan bij de zorgvragers: hoe communiceren naar de zorgvrager en zijn naasten vanuit een zorgverlener ?

De vorming wordt opgevat als een praktische training: interactief en met rollenspel a.d.h.v. casussen. Dit wordt begeleid door een procesbegeleider van LEIF en een acteur.

Voor elke deelnemer wordt een brochure met de correcte wilsverklaringen en een handleiding voor de zorgverlener voorzien.

Een sessie duurt 3 uur.

Voor meer informatie kan u ons contacteren op 02/456.82.01 of info@wilsverklaringen.be


Vorming VZP voor het brede publiek

LEIF biedt Vorming op maat aan over voorafgaande zorgplanning. Op maat van uw organisatie of van een bepaalde doelgroep (vb. verenigingen, OCMW’s, gemeentes, lokale dienstencentra, mutualiteiten, woonzorgcentra, mantelzorgorganisaties, scholen, …). U heeft de mogelijkheid om een vorming in uw eigen voorziening te organiseren, of in de lokalen van LEIF.

Aan de hand van voorbeelden en interactie worden de deelnemers ruim geïnformeerd over hun mogelijkheden om nu een zorgplanning te maken voor later indien ze hun wil niet meer kunnen uitdrukken.

De vorming wordt afgestemd op de voorkennis van de deelnemers. De duur bepaalt de organisatie zelf, in overleg met LEIF. De richtprijs is 100€/u.

Voor elke deelnemer wordt een brochure met de correcte wilsverklaringen voorzien.

Voor meer informatie kan u ons contacteren op 02/456.82.01 of info@wilsverklaringen.be