Rapporten

Rapporten evaluatiecommissie euthanasie

De verslagen van de Federale Controle en Evaluatiecommissie Euthanasie aan de wetgevende kamers:

Rapport 2022.pdf (cijfers van 2020-2021)

Rapport 2020.pdf (cijfers van 2018-2019)

Tussentijds rapport 2020.pdf (cijfers van 2019)

Tussentijds rapport 2019.pdf (cijfers van 2018)

Rapport 2018.pdf (cijfers 2016-2017)

Rapport 2016.pdf (cijfers 2014-2015)

Rapport 2014.pdf (cijfers 2012-2013)

Rapport 2012.pdf (cijfers 2010-2011)

Rapport 2010.pdf (cijfers 2008-2009)

Rapport 2008.pdf (cijfers 2006-2007)

Rapport 2006.pdf (cijfers 2004-2005)

Rapport 2004.pdf (cijfers 2002-2003)


Rapporten evaluatiecel palliatieve zorg

De verslagen van de Evaluatiecel Palliatieve Zorg aan de wetgevende kamers:

Evaluatierapport palliatieve zorg (2020)

Evaluatierapport palliatieve zorg (december 2017)

Evaluatierapport palliatieve zorg (maart 2014)

Evaluatierapport palliatieve zorg (mei 2008)

Evaluatierapport palliatieve zorg (mei 2005)


Rapporten commissie rechten van de patiënt

De verslagen van de Federale Commissie Rechten van de Patiënt aan de wetgevende kamers:

te raadplegen op de portaalsite van de FGOV


KCE rapport over organisatie van palliatieve zorg in België

KCE rapport 115 A, Federaal Kenniscentrum van de Gezondheidszorg (2009)