Professionele leidraad

LEI(f)draad, een leidraad voor artsen

De brochure LEIFdraad is een leidraad voor artsen bij het zorgvuldig uitvoeren van euthanasie.
De arts vindt hierin naast uitgebreide informatie ook de nodige wettelijke formulieren. 

De brochure is op verzoek verkrijgbaar via het LEIFartsen-secretariaat (02/456.82.15) of via mail (info@leif.be)


Orgaandonatie na euthanasie

België is koploper op het gebied van orgaandonatie. Niettemin overstijgt de urgente vraag naar organen het aanbod nog sterk. Sinds de eerste orgaantransplantatie na euthanasie in 2005, werd deze ingreep regelmatig toegepast. Ook al is de procedure in ons land ethisch aanvaard, toch is deze mogelijkheid nog te weining bekend. Deze brochure wil hier verandering in brengen. Hopelijk kan ze bijdragen tot een betere levenskwaliteit van zwaar zieken en levensreddende hulp bieden. 

Klik hier om de brochure te raadplegen.


Informatiebrochure voor artsen (FCEEC)

In het eerste tweejaarlijkse verslag van de commissie werd gewezen op een aantal problemen waar artsen mee kampen bij de interpretatie van sommige wettelijke bepalingen. De Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie is van oordeel dat de debatten en besprekingen die zij hierover heeft gehouden nuttig zouden kunnen zijn bij het oplossen van die problemen. Via deze brochure wil zij de artsen meer duidelijkheid verschaffen hieromtrent.

Klik hier om de brochure te raadplegen.


Euthaconsult

Via de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (FGOV) kunnen 
artsen nagaan of de patiënt een wilsverklaring inzake euthanasie registreerde bij een gemeente.
Wanneer een patiënt wilsonbekwaam is of zich in een stadium bevindt waardoor hij, volgens de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor euthanasie, dan kan de behandelende arts zich wenden tot de databank opgericht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om na te gaan of er in deze databank voor zijn patiënt gegevens in verband met een wilsverklaring inzake euthanasie zijn opgenomen.

Consulteer de handleiding van de elektronische toepassing

Klik hier om toegang te krijgen tot Euthaconsult


Gemeente: Stappenplan om een wilsverklaring inzake euthanasie te registreren

       

FAQ euthanasie - ter attentie van de gemeenten (FOD)

Klik hier om de volledige brochure te raadplegen.


Nederland: Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2021)

De richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van artsenfederatie KNMG en apothekersorganisatie KNMP biedt deze steun en beschrijft de professionele standaard voor alle artsen en apothekers in Nederland. Deze is gebaseerd op de wetenschappelijke en professionele inzichten vanuit diverse medische beroepsgroepen. De kern van deze richtlijn is een veilige en effectieve uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding

Klik hier om de brochure te raadplegen