LEIFkaart

Deze plastic kaart vermeldt over welke wilsverklaringen u beschikt. Bewaar hem in uw portefeuille, zodat artsen en hulpverleners rekening kunnen houden met uw wettelijke wilsverklaringen.

Vraag uw GRATIS LEIFkaart aan

LEIFkaart

Wat staat er op de LEIFkaart?

LEIFkaart

1Uw naam en rijksregisternummer

Belangrijk voor de zorgverleners om geregistreerde documenten snel terug te kunnen vinden.

2Verwijzing naar uw wilsverklaringen

De kaart vermeldt over welke wilsverklaringen u beschikt. De LEIFkaart vervangt de wilsverklaringen niet, integendeel: ze refereert er net naar.

3Contactpersoon

De kaart vermeldt ook de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon die in het bezit is van uw documenten.

Wilsverklaringen registreren

Wij adviseren dat men zijn wilsverklaringen ook laat registreren via de gemeente.

Registratie is een kosteloze handeling, en houdt in dat de ambtenaar van de dienst Burgerzaken de documenten toevoegt aan een nationale elektronische databank die consulteerbaar is door zorgverleners (24/24u, 7/7d).

Dit geldt zowel voor de wilsverklaring inzake euthanasie als deze betreffende uitvaart en orgaandonatie.

De negatieve wilsverklaring kan tot op heden niet geregistreerd worden. Bekendmaking op een andere manier is dan ook onontbeerlijk. De LEIFkaart draagt hiertoe bij.

De LEIFkaart is gratis

Dankzij de steun van deMens.nu en de IMD Brussel kan de LEIFkaart kosteloos aangeboden worden.

demens.nuInstelling voor Morele Dienstverlening

Meer informatie

Voor meer informatie over uw aanvraag of de wachttijd kan u bij ons terecht op telefoonnummer 078 15 11 55.