LEIFtime Achievement Award

De vzw LEIF zet met de LEIFtime Achievement Award personen in de aandacht die zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet d.m.v. initiatieven en maatregelen voor een waardig levenseinde voor iedereen mét respect voor de individuele wil.

De prijs wordt gesymboliseerd door een beeldje van Willy Peeters dat twee mensen in dialoog uitbeeldt. Dit kan als humane interactie worden beschouwd, op een evenwaardige manier, op gelijk niveau, de ogen op een horizontale lijn, met respect voor elkaars overtuiging. De twee figuren beelden diverse situaties uit: een toekomstige of huidige patiënt met zijn zorgverlener of met zijn mantelzorger of met een familielid of met een dierbare vriend. Het kan ook een evenwaardig overleg uitbeelden tussen twee zorgverleners over een zieke.

De jury die over de toekenning van de prijs unaniem beslist, bestaat uit de voltallige raad van bestuur van de vzw LEIF met name:

 • Sabien Bauwens
 • Johan Bilsen
 • Tony De Bondt
 • Joke Denekens
 • Paul Destrooper
 • Wim Distelmans (voorzitter)
 • Robert Geeraert
 • Manu Keirse
 • Colette Raymakers
 • Rik Torfs
 • Christine Van Broeckhoven
 • Patrik Vankrunkelsven
 • Jef Vermassen

 Beeld LEIF - Willy Peeters    Beeld LEIF - Willy Peeters

Award 2024

Dit jaar gaat de award opnieuw naar een erg bijzonder iemand. De laureaat 2024 sponsorde vanuit Upjohn (nu onderdeel van Pfizer) de eerste opleidingen rond palliatieve zorg begin jaren 1990 in een zaaltje boven een café te Puurs. Upjohn was door zijn toedoen de eerste farmaceutische firma die daadwerkelijk belangstelling toonde voor palliatieve zorg.

Hij richtte in Vlaanderen het eerste volwaardige congres rond palliatieve zorg in te Drongen in 1994 (langs de autostrade Brussel-Oostende): de zaal zat propvol (meer dan 400 aanwezigen) met nog een wachtlijst van 200! Nadien richtte hij nog diverse andere symposia in (o.a. de fel gesmaakte ‘De Laatste overtocht’: op een Flandriaboot van Antwerpen naar Vlissingen)

Dankzij hem zijn we eveneens in die periode gestart met het organiseren van studiereizen naar de UK, Schotland en Moskou. Na jarenlang aandringen van hem hebben we op zijn initiatief opnieuw deze uiterst succesvolle studiereizen heropgestart vanaf 2014. Momenteel zijn we al aan de 17de reis van de nieuwe lichting met een cruise op de Nijl, genaamd Death on the Nile over rouw- en afscheidsrituelen. Op 3 uur tijd was deze reis volgeboekt en we hopen ze te hernemen in november van dit jaar.

Opnieuw op zijn initiatief is er samen met Noël Neckebroeck ook dit benefietdiner ‘TOPchefs’ gekomen.

En zo zijn er nog talloze andere initiatieven, los van het discrete engagement dat hij altijd heeft getoond. Eén van de zaken die hij me persoonlijk heeft geleerd vanuit zijn functie als project manager is dat je bij elke initiatief zoveel mogelijk mensen moet betrekken en ze nominatief en eventueel met de logo van hun vereniging op alle correspondentie moet vermelden. Zo voelt iedereen zich ook persoonlijk aangesproken én betrokken.

 De persoon waarover het uiteindelijk gaat is Toni De Bondt!

 De award werd uitgereikt op 5 februari 2024 in aanwezigheid van o.a. Marc Noppen, Walter Vansteenbrugge, Christine Mussche, Karel De Gucht, Jean- Jacques De Gucht, Gwendolyn Rutten, Karin Jiroflée, Freya Vandenbossche, Marc Michils, David Vansteenbrugge, Sonja Snacken.

Award 2023

Dit jaar bestaat LEIF niet alleen 20 jaar, maar ook het LEIFpunt West Vlaanderen viert zijn 10de verjaardag. LEIF West Vlaanderen heeft sinds haar oprichting een indrukwekkend parcours afgelegd. Bovendien staat het model voor de diverse LEIFpunten die hierna doorheen Vlaanderen en Brussel het licht zagen.

Daarom geeft LEIF dit jaar, in aanwezigheid van Robert Geeraert, bestuurslid van LEIF en moderator van de LEIFpunten, de LEIFtime Achievement Award aan de initiatiefnemer en voorzitter van LEIF West Vlaanderen en ook aan de coördinerend LEIFarts West Vlaanderen, namelijk André Van Nieuwkerke en Luc Proot.

Persartikel (Belga)

Award 2020

In 2020 wordt de LEIFtime Achievement Award toegekend aan Robert Geeraert voor zijn grote verdienste i.v.m. palliatieve zorg in woonzorgcentra.

In 2000, juist 20 jaar geleden, richtte hij het eerste palliatief support team op in een WZC, namelijk in 'De Groene Linde' te Sint-Genesius-Rode waar hij toen directeur was. Met deze expertise en ervaring was hij nadien werkzaam op de toenmalige kabinetten van de voormalige Vlaamse ministers van Welzijn en gezondheid Mieke Vogels en Adelheid Byttebier.

Award 2018

De award wordt dit jaar uitgereikt aan Mevrouw Lisette Custermans voor haar grote verdienste bij de ontwikkeling van de palliatieve thuiszorg.

Palliatieve thuisbegeleidingsdienst Omega bestaat 30 jaar. Ooit was ze de eerste, nu heeft elke regio zijn eigen thuisbegeleidingsdienst. En dat zal, ook na de zesde staatshervorming, niet veranderen. Dat werd duidelijk tijdens het symposium '30 jaar palliatieve zorg in België' dat vorige zaterdag in Brussel heeft plaats gevonden.

Het symposium eindigde met de uitreiking van de LEIFtime Achievement Award, een prijs die personen in de aandacht wil brengen die uitzonderlijk hebben bijgedragen aan de totstandkoming van initiatieven en maatregelen voor een waardig levenseinde voor iedereen. De prijs werd dit jaar uitgereikt door minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen en ze ging naar Lisette Custermans, die 30 jaar geleden aan de basis lag van palliatieve thuiszorg in Vlaanderen.

Hoe Lisette Custermans er toen toe kwam om Omega op te richten, staat overigens in het boek 'Voor altijd thuis' (Wim Distelmans en Désirée De Poot), een boek dat ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van Omega werd geschreven. Het boek bevat ondermeer getuigenissen van mantelzorgers (oa Sven Gatz), professionele medewerkers en mensen op het terrein.

Persartikel (HealthCare Magazine)

Award 2017

Dit jaar gaat de prijs naar Dr Ri De Ridder, directeur-generaal van het RIZIV. De prijs werd hem nu uitgereikt omdat hij normaal in oktober 2017 zou gepensioneerd zijn en LEIF elke perceptie van streven naar favoritisme wilt vermijden. Intussen blijkt zijn aanstelling te zijn verlengd.

De LEIFtime Achievement Award wordt hem uitgereikt voor zijn inzet, samen met Dr Bert Winnen, huidig kabinetschef van minister Maggie De Block, om in een vergoeding te voorzien voor de LEIFartsen bij het verstrekken van het verplicht advies bij een euthanasieverzoek. Om dit zorgvuldig te kunnen doen moet hier immers voldoende tijd voor uitgetrokken worden. Bovendien gebeurt het vaak in moeilijke en emotionele omstandigheden. Deze vergoeding kwam er niet vanzelf. Het duurde bijna 8 jaar vooraleer het ontwerp in een Koninklijk Besluit werd omgezet. Op het laatste nippertje dreigde het nog vernietigd te worden na een bezwaarschrift van tegenstanders van euthanasie bij de Raad van State.  Eén van hun argumenten was dat artsen niet verplicht konden worden de wil van patiënten te respecteren.

Persartikel (Artsenkrant )

Award 2016

Etienne Vermeersch krijgt derde LEIFprijs: 'Hij was de eerste die het publiek debat over euthanasie aanging', dat meldt Wim Distelmans, voorzitter van LEIF.

Distelmans brengt in herinnering dat Vermeersch de eerste was die erop wees dat mensen een zelfgekozen levenseinde moesten kunnen hebben. "Dat was al in 1971, op de toenmalige BRT", aldus Distelmans.

De raad van bestuur van LEIF, met daarin onder meer Jef Vermassen, Rik Torfs en Christine Van Broeckhoven, looft Vermeersch voor zijn inzet bij het opstellen van de euthanasiewet.

"Als voorzitter van het raadgevend comité voor bio-ethiek definieerde hij euthanasie", legt Distelmans uit. "Vooraleer je een wet kunt hebben, heb je natuurlijk een definitie nodig. Hij zat daarvoor op een serene manier aan tafel met voor- en tegenstanders. Binnen dat raadgevend comité stelde hij ook vier modaliteiten op voor de wetgever: de situatie van toen behouden, euthanasie uit het strafrecht halen, of het in het strafrecht laten met ofwel een controle vooraf of achteraf.

De wetgever koos voor die laatste."

De award werd uitgereikt tijdens een diner waar gekookt werd door vijf topkoks. De opbrengst van het diner, bijgewoond door meer dan 250 mensen, gaat integraal naar LEIF.

Persartikel (Knack.be 2016)

Award 2015

De tweede LEIFtime Achievement Award ging naar ex-ministers Frank Vandenbroucke en Magda Aelvoet, en voormalig Kom op tegen Kanker-voorzitter Vic Anciaux.

Met de prijs wil LEIF de excellenties lauweren voor hun inzet voor de ontwikkeling van de palliatieve zorg.

Frank Vandenbroucke en Magda Aelvoet waren respectievelijk ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor SP en Agalev in de regering Verhofstadt I, toen ze in het jaar 2000 het “Beleidsplan palliatieve zorg” uitwerkten dat ferm investeerde in de sector.

Volgens Wim Distelmans leidde het plan tot maar liefst een verdubbeling van het budget.

“Nog belangrijker is echter dat jullie ons, de palliatieve zorgverleners, een gevoel van waardering gaven en ervoor zorgden dat we voor de overheid een echte gesprekspartner werden” vervolgt professor Distelmans. “Vic Anciaux ten slotte heeft zich als eerste voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker (nu Kom op tegen Kankervan in het begin ingezet voor de palliatieve zorg en doet dat tot op de dag vandaag nog altijd.”

Plaats van het gebeuren was de VUB-campus in Jette, naar aanleiding het symposium ‘Waar geen wil is, is geen weg?’, een denkoefening rond verworven wilsonbekwaamheid (dementie…) en euthanasie.

Persartikel (Artsenkrant - 2015)

Award 2013

Jacinta De Roeck, Jeannine Leduc en Myriam Vanlerberghe hebben de allereerste LEIFtime Achievement Award in ontvangst genomen. De drie vrouwen lagen in 2002 als senator aan de basis van de euthanasiewet.

Volgens professor Wim Distelmans, professor in de palliatieve geneeskunde en oprichter van LEIF, kan het "emancipatorisch effect" van de euthanasiewet waarvoor De Roeck, Leduc en Vanlerberghe mee aan de kar trokken niet onderschat worden. "Mensen kunnen nu aan de noodrem trekken", legt hij uit. "Het debat over euthanasie werd ermee opgestart."

De award werd uitgereikt op een symposium in de Brusselse KVS naar aanleiding van 10 jaar LevensEinde InformatieForum (LEIF).

Persartikel (HLN 2013)