Steun LEIF

U kan dit project financieel steunen door op volgend rekeningnummer te storten:

  • IBAN BE29 9792 4912 1364

  • BIC ARSPBE22

  • mededeling "Gift LEIF"

Mis je fiscaal attest niet!

Je geniet van belastingvermindering

Giften aan LEIF zijn vanaf 2020 fiscaal aftrekbaar. Als je op jaarbasis voor minstens 40 euro schenkt, heb je recht op een fiscaal attest. 

Je attest geeft je recht op een belastingvermindering van 45%* op het geschonken bedrag. Een gift van 100 euro kost je dus in feite maar 55 euro.