LEIF Antwerpen informeert en helpt

Symposium "Wiens leven is het eigenlijk? Euthanasie in de zorginstelling", 18 maart, Wilrijk

LEIF Antwerpen nodigt u graag uit voor het symposium "Wiens leven is het eigenlijk? Euthanasie in de zorginstelling". Dit event vindt plaats op zaterdag 18 maart (van 9 tot 13 uur) op de Universiteitscampus in Wilrijk.

Dit symposium zoomt in op het beleid en praktijk inzake waardig levenseinde en euthanasie in het woonzorgcentrum en het ziekenhuis. Het maakt een stand van zaken op, legt de regelgeving voor euthanasie in de zorginstelling helder uit, presenteert sterke praktijken en stimuleert het debat over waardig levenseinde en euthanasie in de zorginstelling.

Sprekers zijn Wim Distelmans, Christophe Lemmens, Patrick Vankrunkelsven, Kris Bleys, Simon Godecharle, Chris Gastmans en Anne-France Ketelaer (moderator).

Alle inhoudelijke en praktische informatie vindt u op www.euthanasieindezorginstelling.be
Langs deze website kunt u ook inschrijven.

De deelnameprijs is 30 euro.
Accreditering Ethiek & Economie werd aangevraagd.
Aanwezigheidsattest krijgt u ter plaatse. 

Wij kijken er sterk naar uit om u te ontmoeten.

Vrijwilligers informeren over patiëntenrechten en euthanasie.

Wie als patiënt nog wilsbekwaam is en een ongeneeslijke ziekte heeft, kan euthanasie vragen. De vraag moet door de patiënt zelf aan een arts gesteld worden, niet zo eenvoudig als het lijkt. Patiënten, familieleden en naasten hebben dan ook veel vragen over de zorgvuldigheidsvoorwaarden en over de euthanasieprocedure. LEIFvrijwilligers maken tijd om tijdens een gesprek op het onthaal in de Huisartsenwachtpost in Deurne, correcte informatie te geven over de euthanasiewet en over de wet patiëntenrechten.

 

Vrijwilligers helpen bij het opstellen van wilsverklaringen.

Iedereen die wilsbekwaam is, kan wilsverklaringen opstellen. Deze wilsverklaringen zijn belangrijk wanneer je als patiënt onomkeerbaar wilsonbekwaam geworden bent. Zo hou je ook nadat je wilsonbekwaam werd, je ‘leven’ en het einde ervan in eigen handen.

Vooral de ‘wilsverklaring euthanasie’ en de ‘negatieve wilsverklaring’ zijn belangrijk. Maar, niet iedereen weet dat een euthanasieverklaring alleen van toepassing is bij een onomkeerbare coma, niet dus bij dementie of een andere vorm van onomkeerbare wilsonbekwaamheid. De ‘negatieve wilsverklaring’ geeft je de mogelijkheid om levensverlengende handelingen te weigeren op het moment dat je het zelf niet meer kan zeggen. Het is dan ook zeer belangrijk om goed geïnformeerd de juiste keuze te maken en de wilsverklaringen op te stellen waar je zelf achter staat.

 

Het LEIFplan, gratis op te halen bij de apotheek of bij LEIF Antwerpen.

Het LEIFplan kan gratis opgehaald kan worden in elke apotheek. Deze brochure bevat vier wilsverklaringen*, informatie over het schenken van het lichaam aan de wetenschap en een ‘wegwijs in voorafgaande zorgplanning’, de LEIFkaart en euthanasie.

1 – De negatieve wilsverklaring

2 – De wilsverklaring inzake euthanasie

3 – De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

4 – De verklaring voor orgaandonatie

De documenten zijn gemakkelijk in te vullen aan de hand van de begeleidende informatie in de brochure. Toch worstelen velen ermee. Bij LEIF Antwerpen maken we graag tijd om je te helpen bij het invullen.

 

LEIF Antwerpen geeft infosessies en opleidingen.

Interesse in een infosessie ‘Zelfgekozen levenseinde en de Voorafgaande ZorgPlanning’.

Neem contact met ons op en wij bespreken welke formule geschikt is. Er is een infosessie-op-maat mogelijk voor elke doelgroep: verenigingen, vriendengroepen (een huiskamer infosessie), bewoners WZC, Dienstencentra, zorgverleners, artsen, studenten,…

 

Altijd welkom bij de LEIFvrijwilligers, in de Huisartsenwachtpost te Deurne, per telefoon of per mail.

Waar?

Onthaal in de Huisartsenwachtpost, Florent Pauwelslei 31, Deurne.

Naast het Monica ziekenhuis en gemakkelijk bereikbaar met bus 19, 420, 421, 422, 423 en tram 4, 8 en 24.

Wanneer?

Uitsluitend op afspraak elke dinsdag- of vrijdagnamiddag tussen 14.00 en 16.30 (niet op feestdagen en officiële vrije dagen).

Uitzondering: de eerste dinsdag van de maand is er onthaal tussen 16 en 18 uur.

Hoe contacteren?

Mailen naar info@leifantwerpen.be

Telefoneren naar 0468-24 85 42 (tijdens de onthaalmomenten)

Nog meer informatie?

www.leifantwerpen.be