Opleiding voor professionelen

LEIF voorziet reeds sinds 2003 in opleidingen voor professionele zorgverleners.

Er is een opleiding voor artsen (geaccrediteerd Ethiek & Economie) en een opleiding voor verpleegkundigen en andere professionele zorgverleners (psychologen, maatschappelijk werkers, kinsesisten, moreel consulenten en pastores, etc)

De opleidingen zijn verspreid over 5 dagen (dinsdagen voor LEIFnurses en -consulenten en zaterdagen voor de artsen) en gaan door in ons gebouw te Wemmel.

De LEIFartsenopleiding loopt van oktober tot april en de LEIFopleiding wordt 2 maal per jaar georganiseerd (voorjaar / najaar).

Bovendien kan de opleiding gespreid worden over meer dan 1 jaar maar start ze steeds met het volgen van de introductiemodule (hierin wordt namelijk het wettelijk kader geschetst). 

Naast de basisopleiding wordt er tevens voorzien in continue vorming in verschillende werkvormen:

  • regionale intervisiegroepen
  • symposia en congressen
  • studiereizen

Voor meer informatie over de LEIFartsenopleiding

Voor meer informatie over de LEIFconsulentenopleiding