LEIFconsulentenopleiding

De opleiding

De LEIFconsulentenopleiding is gespreid over 5 dinsdagen en leidt tot een getuigschrift. De opleiding kan gespreid worden over meer dan 1 semester maar start steeds met de introductie. 

  • De opleiding gaat - onder voorbehoud -  door in W.E.M.M.E.L. - Expertisecentrum Waardig Levenseinde, gelegen in de J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel
  • Deelnameprijs (inclusief broodjeslunch en studiemateriaal) bedraagt €150

Voor meer informatie omtrent de opleiding of inschrijving kan je ons bellen (02/456.82.15) of mailen (info@leif.be).

Naast de basisopleiding wordt er tevens voorzien in continue vorming in verschillende werkvormen:

  • regionale intervisiegroepen
  • symposia en congressen
  • studiereizen

Programma najaar 2024 WACHTLIJST!

Doelstellingen

Verpleegkundigen en andere zorgverleners (psychologen, maatschappelijk werkers, moreel consulenten, pastores, kinesisten,…) hebben behoefte aan opleiding over de beslissingen bij het levenseinde.

Ze staan heel dicht bij de patiënt en worden nog al te vaak niet in het beleid betrokken. Bovendien worden bij het levenseinde frequent taken naar hen gedelegeerd waarvan de intenties niet altijd even transparant zijn.

Zoals voor de artsen voorzien we in opleiding en vorming, Gedurende de opleiding wordt inzicht verschaft in de diverse beslissingen bij het levenseinde en in de mogelijkheden van palliatieve zorg.

De opleiding bestaat uit 5 modules (modules 1-4 van 9u30 tot 16 uur, module 5 een voo- of namiddag) die zowel in het na- als het voorjaar georganiseerd worden.

Voor de laatste lesmodule (communicatie) kan de groep, afhankelijk van de grootte en omwille van het interactieve karakter gesplitst worden, wat onmiddellijk verklaart waarom u voor deze module 2 momenten aantreft in het schema.

Van de cursist wordt verwacht dat hij aanwezig is op de eerste module. In deze module wordt immers het kader gecreëerd waarop de vervolgmodules verder zullen ingaan. Indien het voor u onmogelijk is de eerste module bij te wonen, adviseren we de hele opleiding uit te stellen tot het volgende semester. De andere modules kunnen aansluitend gevolgd worden of gespreid over verschillende semesters.