Intervisie – Najaar 2019

 

Graag informeren wij u over de komende intervisies van dit najaar.

Deze intervisies nemen de vorm aan van een collegiale uitwisseling van de eigen praktijk en eveneens een toelichting van de evoluties.

Naast de periodieke intervisie wordt er ook voorzien in een specifiek intervisiemoment (“LEIFpsy”) waar de specifieke problematiek van levenseindevragen bij personen met een psychiatrische aandoening of overwegend psychisch lijden aan bod komt. Dit initiatief staat open voor allen die hier interesse in hebben.

Intervisiekalender voor LEIFartsen

Intervisie voor LEIFnurses en LEIFconsulenten