Intervisie LEIFartsen – Voorjaar 2024

 

De bedoeling van de intervisie is collegiaal onze praktijkervaring inbrengen en toetsen en/of deze van de ander beluisteren. Doorheen de verhalen kunnen we onze reflectie verfijnen en de deskundigheid vergroten.

Het is tevens de gelegenheid om met de staf samen te zitten, de werking te bevragen en zo nodig te verbeteren.

Mogen we u vragen uw aanwezigheid te bevestigen (info@leif.be)? Dit stelt ons in de mogelijkheid een zaal met adequate grootte te voorzien.

Een overzicht van de data en de locaties:

 

Tessenderlo: dinsdag 5 maart 2024, 20u30-22u00 

Practimed Medisch Centrum 
Groenstraat 27, 3980 Tessenderlo 
Gastheer: Dr. Ronny Sevens 
Begeleider: Dr. Patrick Wyffels

Antwerpen: woensdag 6 maart 2024, 20u00-21u30 

Lokaal Dienstencentrum Zilverenhoek (naast WZC Compostela) 
Doolweg 8, 2150 Borsbeek 
Gastheer en begeleider: Dr. Frank Heyvaert 

Leuven: woensdag 13 maart 2024, 20u30-22u00 

LDC Ruelenspark
Erasme Ruelenspark 35, 3001 Leuven-Heverlee 
Gastheer: Dr. Michel Libert Begeleider: 
Dhr. Paul Destrooper 

Oostende: woensdag 13 maart 2024, 20u30-22u00 

Rusthuis “De Boarebreker”
Kaïrostraat 82, 8400 Oostende
Gastheer en begeleider: Dr. Frank Declercq 

Sint-Niklaas: woensdag 20 maart 2024, 20u30-22u00

VITAZ
Lodewijk De Meesterstraat 5 (MOC-lokaal, straat 968), 9100 Sint-Niklaas
Inrit parking Hospitaalstraat: op het einde van de Moerlandstraat naar links en onmiddellijk rechts. Een uitrijticket wordt voorzien. Via de hoofdingang naar de 1ste verdieping straat 968.
Gastvrouw: Dr. Els Everaert
Begeleider: Dr. Wim Distelmans

Waregem: donderdag 21 maart, 20u00-21u30 

OLV van Lourdesziekenhuis (zaal ‘de Boekenboom’) 
Vijfseweg 150, 8790 Waregem 
Gastheer: Dr. Jelle Houthoofd 
Begeleider: Dr. Frank Declercq 

Bornem: woensdag 27 maart 2024, 20u00-22u00 

AZ Riverierenland (Zaal Eikevliet, route 195)
Kasteelstraat 23, 2880 Bornem
Gastvrouw: Dr. Saskia Wille 
Begeleider: Dr. Philippe Potvin

Aalst: woensdag 17 april 2024, 20u30-22u00 

ASZ (Rimbautgebouw (zone L) 2de verdieping, de Grote Raadzaal) – zie plannetje
Merestraat 80, 9300 Aalst
Gastvrouw: Dr. Dorothée Van den Berghe 
Begeleider: Dr. Wim Distelmans