Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Palliatieve eenheid in het ziekenhuis

Sommige ziekenhuizen hebben een aparte palliatieve eenheid. Het is een (meestal afgescheiden) geheel van zes tot twaalf kamers, waar een huiselijke sfeer heerst. De patiënten die er verblijven, zijn medisch uitbehandeld en kunnen of willen om medische of andere redenen niet thuis verblijven. Op zo'n palliatieve eenheid is er meer personeel dan op een doorsnee ziekenhuisafdeling, zodat er meer tijd is voor patiënt en familie. Ook voor emotionele of andere dan medische ondersteuning. Meestal mag u op deze afdeling ook vrij in- en uitlopen omdat ze niet gebonden is aan de normale bezoekuren.

Daarnaast zijn er vanuit een plaatselijk tekort aan bedden initiatieven gegroeid die lijken op een eenheid. Palliatieve patiënten en hun familie of mantelzorger die niet langer thuis kunnen of willen verblijven en toch niet naar het ziekenhuis willen, kunnen er terecht. Ze verblijven er - mét zorgondersteuning - in een meer huislijke omgeving, te vergelijken met die van een eenheid.

Klik hier voor een overzicht van de palliatieve eenheden - Bron: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen