Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Vertegenwoordiger

Wet betreffende de patiëntenrechten en de negatieve wilsverklaring

Zolang iemand wilsbekwaam is oefent men zelf zijn rechten als patiënt uit (Brochure "Ken je rechten als patiënt - Vlaams Patiëntenplatform). Wat niet uitsluit dat men nood kan hebben aan iemand die bijstaat tijdens de contacten met het medisch team. Zo iemand wordt door de patiënt aangeduid wordt vertrouwenspersoon genoemd. Deze zal de patiënt ondersteunen maar echter NIETS in de plaats van de patiënt beslissen.

Deze bevoegdheid vervalt zodra de persoon niet langer wilsbekwaam is, vanaf dit moment is het de vertegenwoordiger die namens de wilsonbekwame patiënt handelt. Niets sluit uit dat dit dezelfde persoon is dan de vertrouwenspersoon.

De vertegenwoordiger ziet erop toe dat de rechten van de patiënt gevrijwaard blijven, en handelt in diens belang. Wanneer er bovendien sprake is van een negatieve wilsverklaring kan de vertegenwoordiger zich hierop beroepen om medische handelingen te weigeren. 

Je kan je vertegenwoordiger(s) aanduiden in je negatieve wilsverklaring en wanneer je hier niet over beschikt voorziet de Federale Commissie Patiëntenrechten in een officieel document waarin je een vertegenwoordiger kan aanduiden.

Wanneer er geen vertegenwoordiger werd aangeduid of indien deze niet langer kan of wenst op te treden, heeft de wet bepaald wie deze rol kan opnemen. In dalende lijn: de bewindvoerder (over de persoon indien hiertoe gemachtigd door de vrederechter), de samenwonende partner, meerderjarig kind(eren), ouder(s), meerderjarige broer(s) of zus(sen) van de patiënt. Indien deze perso(o)n(en) dat niet wenst te doen of ontbreekt, dienen de betrokken zorgverleners de belangen van de patiënt te behartigen (in multidisciplinair overleg).

Lees meer over de Negatieve wilsverklaring

Verwar de volgende 3 begrippen niet:
Vertegenwoordiger - vertrouwenspersoon - getuigen

Klik aan voor een grotere afbeelding