Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Stopzetten van een behandeling versus euthanasie

Het stopzetten van een vitale behandeling (bv. beademing) op verzoek van een patiënt die lijdt aan een ongeneeslijke aandoening en waarbij de patiënt overlijdt, zonder dat een dodelijk middel toegediend wordt, wordt niet beschouwd als euthanasie (zie ook Medische beslissingen aan het levenseinde). De patiënt of de arts moeten dus niet de procedure volgen die voorzien is voor euthanasie.

Het weigeren van behandeling is immers wettelijk toegestaan door de wet betreffende de rechten van de patiënt en anderzijds heeft een arts de plicht een behandeling stop te zetten die zinloos geworden is.