Naar aanleiding van de coronacrisis ontvangt LEIF veel vragen over het levenseinde en over wilsverklaringen. We zetten de vaak terugkerende vragen en antwoorden graag voor jullie op een rij. Deze lijst wordt indien nodig aangepast en aangevuld.

Neem ook een kijkje op de site van het Forum Palliatieve zorg.

Zorg voor een negatieve wilsverklaring en breng je naasten hiervan op de hoogte. Zij kunnen jouw belangen behartigen als je dat zelf niet meer kan. Indien je arts geen tijd heeft vanwege de coronacrisis kan je na deze periode met je arts alsnog in gesprek gaan. Men kan ook nog steeds telefonisch terecht bij LEIF, een LEIFpunt of bij een huisvandeMens.

Indien je niet behandeld wilt worden en/of niet wilt worden opgenomen in het ziekenhuis (of op een dienst Intensieve Zorg) moet je dit laten weten. Geef dit tijdig te kennen aan je arts en je naasten. Je dient je wensen ook op te nemen in je negatieve wilsverklaring.

Een negatieve wilsverklaring kan worden gebruikt wanneer iemand niet langer wilsbekwaam is en als er geen herstel meer is te verwachten. Het is niet altijd goed te voorspellen of iemand nog kan herstellen als er sprake is van het coronavirus. Bij kwetsbare, wilsonbekwame mensen zal de arts daarom eerst goed het behandelbeleid overwegen. Indien je echter sowieso niet meer behandeld wilt worden kan je dit opnemen in je negatieve wilsverklaring. Als je niet wilt worden opgenomen in het ziekenhuis of op de dienst Intensieve Zorg is het belangrijk dat je dat laat weten aan je naasten en je arts.

De wet patiëntenrechten stelt dat iedereen recht heeft op de beste, adequate zorg. Een negatieve wilsverklaring wordt uitsluitend gebruikt wanneer iemand niet langer wilsbekwaam is en als er geen herstel meer is te verwachten. Zo lang echter dat artsen het oordeel zijn toegedaan dat de wilsonbekwaamheid tijdelijk en herstel mogelijk is, is de negatieve wilsverklaring niet van toepassing.

Euthanasie vergt een zorgvuldige voorbereiding. Als je altijd gezond was en nu ernstig ziek wordt bij een coronabesmetting moeten er snel beslissingen worden genomen, en dan zal er waarschijnlijk geen gelegenheid zijn voor de noodzakelijke voorbereiding. Een arts mag euthanasie verlenen als er o.a. sprake is van ondraaglijk lijden dat het gevolg is van een ersntige en ongeneeslijke aandoening die medisch uitzichtloos van aard is. In de beginfase van een coronabesmetting bij een gezonde persoon zal nog niet duidelijk zijn of de situatie uitzichtloos is. Je kan je persoonlijke situatie best tijdig met je arts bespreken.

Een wilsverklaring euthanasie geeft de arts de mogelijkheid om een euthanasie uit te voeren wanneer er sprake is van een ‘onomkeerbaar bewustzijnsverlies’. Dus alleen wanneer er echt sprake is van een onomkeerbaar coma kan er gebruik gemaakt worden van dit document.

Maar een dergelijke procedure vergt een zorgvuldige voorbereiding. Als je altijd gezond was en nu ernstig ziek wordt bij een coronabesmetting moeten er snel beslissingen worden genomen, en dan zal er waarschijnlijk geen gelegenheid zijn voor de noodzakelijke voorbereiding.

Jouw behandelend arts kan euthanasie uitvoeren als aan de voorwaarden van de wet voldaan is. Maar de gezondheidszorg is momenteel overbelast waardoor het soms moeilijker wordt om goede afspraken te maken met je behandelend arts. Er zijn momenteel ook minder (LEIF)artsen werkzaam waardoor het langer zou kunnen duren voor er een arts gevonden kan worden die voorziet in onfhankelijk advies. Bespreek daarom je vragen tijdig!

Hoewel de wet recent werd aan gepast (2 april 2020), vervallen bestaande documenten (opgemaakt voor 2 april 2020) nog steeds na vijf jaar. En door de snelheid waarmee we met het virus te kampen kregen, heeft de overheid geen passende maatregelen kunnen nemen. Mocht je je in een dergelijke situatie bevinden en het zou onmogelijk zijn om het document te herbevestigen, adviseren we om alvast een negatieve wilsverklaring op te maken en je naasten (en je arts) hiervan op de hoogte te brengen. Zij kunnen jouw belangen behartigen als je dat zelf niet meer kan.

Hoewel registratie zeker een meerwaarde is, is het geen verplichting: ook zonder registratie zijn je documenten rechtsgeldig. Zodra de gemeentediensten terug normaal functioneren kan je er terecht met je bestaande documenten om ze alsnog te laten registreren.

Wegens de geldende Corona maatregelen zijn de LEIFpunten gesloten, maar ze zijn permanent bereikbaar via telefoon en mail. Via deze weg wordt u snel geholpen.