Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Wilsverklaring inzake euthanasie onbeperkt geldig in de tijd

Via de kranten en televisie heeft u kunnen vernemen dat er recent een wetswijziging werd goedgekeurd die tot gevolg heeft dat de vijfjaarlijkse herbevestiging van de wilsverklaring niet langer noodzakelijk is: de wilsverklaring inzake euthanasie zal - zoals ook het geval is bij de andere wilsverklaringen - levenslang geldig blijven.

Maar vergis u niet: deze nieuwe regel is uitsluitend van toepassing op wilsverklaringen die werden opgesteld, herzien of herbevestigd NA het in voege gaan van de aanpassing aan de wet (na 2 april).

Wilsverklaringen opgesteld VOOR de wetswijziging worden niet ‘omgezet’: voor al deze documenten geldt dat zij onder de ‘oude’ regelgeving vallen en dus nog (een laatste keer) zullen dienen herbevestigd te worden.

Klik hier voor het document