Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Vertrouwenspersoon

de term "vertrouwenspersoon" komt voor in zowel de wet betreffende euthanasie als de wet betreffende de patiëntenrechten. In beide wetten echter heeft de term een totaal verschillende betekenis. 

Wilsverklaring euthanasie

De verzoeker kan - indien hij dit wenst - één of meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen. Indien de verzoeker niet langer wilsbekwaam is lichten zij de behandelend arts in over de wilverklaring.

Opgelet: noch de behandelend (huis)arts, noch de geconsulteerde arts (in het kader van advies), noch leden van het verzorgend team kunnen optreden als vertrouwenspersoon. 

Lees meer over de wilsverklaring euthanasie

Wet betreffende de patiëntenrechten

Zolang iemand wilsbekwaam is oefent men zelf zijn rechten als patiënt uit (Brochure "Ken je rechten als patiënt - Vlaams Patiëntenplatform). Wat niet uitsluit dat men nood kan hebben aan iemand die bijstaat tijdens de contacten met het medisch team. Zo iemand wordt door de patiënt aangeduid wordt vertrouwenspersoon genoemd. Deze zal de patiënt ondersteunen maar echter NIETS in de plaats van de patiënt beslissen.

De Federale Commissie Patiëntenrechten voorziet in een officieel document waarin je een vertrouwenspersoon kan aanduiden en eveneens in bijkomend advies.

Verwar de volgende 3 begrippen niet: Vetrouwenspersoon - vertegenwoordiger - getuigen

Klik aan voor een grotere afbeelding