Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Palliatieve thuisbegeleidingsequipes

willen de levenskwaliteit van de ongeneeslijk zieke patiënt en zijn naaste omgeving optimaliseren. 
Palliatieve zorg omvat pijn- en symptoomcontrole, emotionele, sociale en spirituele zorg. Met praktische hulp, tips en emotionele ondersteuning van de patiënt, zijn naaste omgeving en hulpverleners helpen we het leven en de thuiszorg zo goed en zinvol mogelijk.

Wat kan u verwachten

Bij een eerste contactname wordt een verpleegkundige toegewezen die de vaste contactpersoon is. 
Alle verpleegkundigen hebben een gespecialiseerde opleiding in palliatieve zorg. 
Met hen kunnen problemen of knelpunten op fysiek, emotioneel, sociaal of spiritueel vlak besproken worden. Samen wordt er naar mogelijke oplossingen gezocht. Enkele voorbeelden zijn: inschakeling van thuiszorg of bijkomende dienstverlening, een aanvraag van de thuiszorgpremie of medewerking verlenen bij ernstige pijn. 
De verpleegkundigen werken aanvullend en in samenwerking met andere thuisdiensten, onder supervisie van de huisarts. 
Omega begeleidt patiënten thuis of in thuisvervangende situaties: serviceflats, een woonzorgcentrum, een woonzorgvoorziening voor mensen met mentale en/of fysieke beperkingen.

Multidisciplinaire equipe

De verpleegkundigen werken samen in een multidisciplinaire equipe met artsen, psycholoog en een zingevingsconsulent.

Continue bereikbaarheid

Voor dringende problemen zijn de equipes permanent bereikbaar (24u/24 en 7d/7).

Wanneer contact opnemen ?

Elk probleem of iedere vraag i.v.m. een levensbedreigende ziekte kan een concrete aanleiding zijn om de equipe te contacteren. Het is belangrijk te weten dat u er iet alleen voor staat. 
Wacht dus niet te lang met het inschakelen van palliatieve hulpverlening. 
De duur van de begeleiding kan variÎren van enkele dagen, weken, maanden of langer.

Voorwaarden

Voor iedere begeleiding is toestemming van de huisarts vereist. 
De diensten zijn gratis voor de patiënt. Ze worden volledig door het ziekenfonds gefinancierd. U hoeft hiervoor niets te ondernemen.

Klik hier om te zien onder welke equipe uw gemeente ingedeeld is