Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Registratie van een wilsverklaring

Registratie is een vrijwillige (en kosteloze) handeling, en houdt in dat men op de dienst Burgerzaken van de stad of gemeente waar men gedomicilieerd is, de documenten toevoegt aan een elektronische nationale databank die consulteerbaar is door zorgverleners (24/24u, 7/7d).

Dit geldt zowel voor de wilsverklaring inzake euthanasie als deze betreffende uitvaart en orgaandonatie.

De negatieve wilsverklaring kan tot op heden niet geregistreerd worden. Bekendmaking op een andere manier is dan ook onontbeerlijk. De LEIFkaart draagt hiertoe bij.