Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Orgaandonatie

Klik hier voor de Verklaring voor orgaandonatie


Volgens de wet van 13 juni 1986 betreffende orgaandonatie is iedereen die in het bevolkingsregister is ingeschreven een potentiële donor, tenzij hij/zij zich daartegen verzet heeft via het rijksregister. 
Toch gaan er jaarlijks nog heel wat organen verloren omdat de familie protesteert en de artsen daaraan tegemoet komen. Om dit te vermijden is het niet onbelangrijk dat de (toekomstige) donor zijn wensen vooraf aan zijn familie (mondeling) meedeelt.

Vanaf 14 juni 2006 is de wet aangepast en kan bovendien elke Belg bovendien ook laten registreren of hij/zij orgaandonor wil zijn of niet. De procedure is sterk vereenvoudigd en gratis: het volstaat in het gemeentehuis het ‘registratieformulier betreffende orgaandonatie’ in te vullen en te tekenen. Het formulier wordt automatisch doorgestuurd naar het rijksregister. Hierdoor kan een mogelijk conflict met de familie vermeden worden. 

Goed om weten

Orgaantransplantatie is vaak een levensreddende behandeling voor patiënten die lijden aan bepaalde chronische en/of onomkeerbare en levensbedreigende ziekten. Denk maar aan ernstige hart-, long- of leverziekten. Een niertransplantatie verlost nierpatiënten van een zware en dure kunstnierbehandeling en biedt hen betere overlevingskansen. En voor de overledene maakt het geen verschil of hij/zij met of zonder nieren begraven wordt.
De meeste van deze patiënten hebben dus organen van overleden donoren nodig. Er bestaat een groot misverstand over de schenking van organen of weefsels: het lichaam wordt helemaal niet verminkt. De chirurg dient het lichaam met het grootste respect te behandelen. 
De onderzoekskosten en de operatieve ingreep zelf worden aangerekend aan de ziekteverzekering van de patiënt die de organen ontvangt.

Orgaandonatie na euthanasie

België is koploper op het gebied van orgaandonatie. Niettemin overstijgt de urgente vraag naar organen het aanbod nog sterk. Sinds de eerste orgaantransplantatie na euthanasie in 2005, werd deze ingreep al een tiental keer met succes toegepast. Ook al is de procedure in ons land ethisch aanvaard, toch is deze mogelijkheid nog te weining bekend. Deze brochure wil hier verandering in brengen. Hopelijk kan ze bijdragen tot een betere levenskwaliteit van zwaar zieken en levensreddende hulp bieden. Klik hier voor de online brochure.

De brochure kan bij ons worden aangevraagd (02/456.82.15).