Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Orgaandonatie

(orgaan-, weefsel- en celdonatie)

Klik hier voor de wilserklaring voor orgaan-, weefsel en celdonatie

Volgens de wet van 13 juni 1986 betreffende orgaandonatie is iedereen die in het bevolkingsregister is ingeschreven een potentiële donor, tenzij hij/zij zich daartegen verzet heeft. 
Toch gaan er jaarlijks nog heel wat organen verloren omdat de familie twijfelt of weigert en de artsen daaraan tegemoet komen. Om dit te vermijden is het niet onbelangrijk dat de (toekomstige) donor zijn wensen vooraf aan zijn familie (mondeling) meedeelt.

Orgaantransplantatie is vaak een levensreddende behandeling voor patiënten die lijden aan bepaalde chronische en/of onomkeerbare en levensbedreigende ziekten. Denk maar aan ernstige hart-, long- of leverziekten. Een niertransplantatie verlost nierpatiënten van een zware en dure kunstnierbehandeling en biedt hen betere overlevingskansen. En voor de overledene maakt het geen verschil of hij/zij met of zonder nieren begraven wordt.

De meeste van deze patiënten hebben dus organen van overleden donoren nodig. Er bestaat een groot misverstand over de schenking van organen of weefsels: het lichaam wordt helemaal niet verminkt. De chirurg dient het lichaam met het grootste respect te behandelen. 
De onderzoekskosten en de operatieve ingreep zelf worden aangerekend aan de ziekteverzekering van de patiënt die de organen ontvangt.

Belangrijke aanpassing op 1 juli 2020

In het verleden voorzag de wilsverklaring uitsluitend in de mogelijkheid om zich expliciet ‘akkoord te verklaren met’ of ‘zich te verzetten tegen’ orgaandonatie. 
Door de evolutie van de wetenschap en de medische praktijk kwam de keuze ‘voor of tegen orgaandonatie’ eigenlijk niet langer tegemoet aan de huidige realiteit.

Vanaf 1 juli 2020 zullen de keuzemogelijkheden veel ruimer zijn dan 'voor of tegen'. Je zal voortaan vier beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden kunnen vastleggen.

Zo zal je kunnen aanduiden of je wel dan niet instemt met orgaan-, weefsel- of celdonatie voor wetenschappelijk onderzoek of ontwikkeling van nieuwe behandelingen.   

Tussen 2 juni en 1 juli 2020 is er sprake van een overgangsperiode en kan je de ‘nieuwe’ wilsverklaring reeds laten registreren.

Registratie

Burgers die hun wil terzake willen registreren (hierdoor wordt je verklaring toegevoegd aan een centrale databank waar de betrokken zorverleners toegang toe hebben) kunnen zich nog steeds tot hun gemeentebestuur wenden maar vanaf 1 juli 2020 kan men zich eveneens laten registreren bij de huisarts of kan men dit zelf online regelen: www.mijngezondheid.be

Let op: minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil zelfstandig uit te drukken, moeten zich altijd naar hun gemeentebestuur begeven

Orgaandonatie na euthanasie

België is koploper op het gebied van orgaandonatie. Niettemin overstijgt de urgente vraag naar organen het aanbod nog sterk. Sinds de eerste orgaantransplantatie na euthanasie in 2005, werd deze ingreep al een tiental keer met succes toegepast. Ook al is de procedure in ons land ethisch aanvaard, toch is deze mogelijkheid nog te weining bekend. Deze brochure wil hier verandering in brengen. Hopelijk kan ze bijdragen tot een betere levenskwaliteit van zwaar zieken en levensreddende hulp bieden. Klik hier voor de online brochure.

De brochure kan bij ons worden aangevraagd (02/456.82.15).