Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Negatieve wilsverklaring versus "DNR" (of niet-behandelsbeslissing) 

Een negatieve wilsverklaring is een verklaring waarin een persoon weigert in te stemmen met een medische tussenkomst. Ze gaat uit van de wilsbekwame patiënt en betreft behandelingen die hij afwijst in het geval hij wilsonbekwaam zou zijn geworden.

Dit principe is verschillend van een DNR-code (of niet-behandelbeslissing): het stopzetten of niet opstarten van een behandeling omdat ze in die specifieke context niet (langer) als medisch zinvol of doeltreffend wordt beschouwd.

Het initiatief van een niet-behandelbeslissing gaat uit van de behandelend geneesheer in samenspraak met het behandelteam. In het kader van het recht op informatie dient dit te gebeuren met informatieverstrekking aan de (wilsbekwame) patiënt en zijn eventuele vertrouwenspersoon, zo niet - in geval van wilsonbekwaamheid - aan zijn vertegenwoordiger(s). In elk geval is de instemming van de patiënt of vertegenwoordiger hiervoor niet vereist.

Met behulp van DNR-codes wordt dan vooraf beslist welke welomschreven behandelingen (bv. reanimatie, opname IZ, dialyse, kunstmatige voeding…) niet zullen worden gestart, of zullen worden gestaakt.