Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

LEIFopleiding

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen voor de opleidingVerpleegkundigen en andere zorgverleners (psychologen, maatschappelijk werkers, moreel consulenten, pastores, kinesisten,…) hebben behoefte aan opleiding over de beslissingen bij het levenseinde.

Ze staan heel dicht bij de patiënt en worden nog al te vaak niet in het beleid betrokken. Bovendien worden bij het levenseinde frequent taken naar hen gedelegeerd waarvan de intenties niet altijd even transparant zijn.

Zoals voor de artsen voorzien we in opleiding en vorming, Gedurende de opleiding wordt inzicht verschaft in de diverse beslissingen bij het levenseinde en in de mogelijkheden van palliatieve zorg.

De opleiding bestaat uit 5 modules van elk 6 uur (9u30 tot 16 uur) die zowel in het na- als het voorjaar georganiseerd worden.

Voor de laatste lesmodule (communicatie) kan de groep, afhankelijk van de grootte en omwille van het interactieve karakter gesplitst worden, wat onmiddellijk verklaart waarom u voor deze module 2 data aantreft in het schema.

Van de cursist wordt verwacht dat hij aanwezig is op de eerste module. In deze module wordt immers het kader gecreëerd waarop de vervolgmodules verder zullen ingaan. Indien het voor u onmogelijk is de eerste module bij te wonen, adviseren we de hele opleiding uit te stellen tot het volgende semester. De andere modules kunnen aansluitend gevolgd worden of gespreid over verschillende semesters.

De opleiding gaat door in ons gebouw, gelegen in de J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

Forfaitaire deelnemersbijdrage: 150 € (lunch en studiemateriaal inbegrepen)

Voor meer informatie omtrent de opleiding en inschrijving staan wij u graag te woord, zowel telefonisch (02/456.82.15) als via mail ( info@leif.be)