Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

LEIFlijn

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

LEIF (LevensEinde InformatieForum) werd begin 2003 onder impuls van de vzw Recht op Waardig Sterven opgericht. Dit gebeurde naar aanleiding van de wetten inzake patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie, die in 2002 van kracht werden. 
LEIF ontstond als open forum voor zorgverleners, patiënten en hun familie, omdat het snel duidelijk werd dat slechts weinigen onder hen vertrouwd zijn met de inhoud van deze wetten. 
Vandaar ook dat steeds meer mensen en verenigingen dit forum ondersteunen.

Voor LEIF en zijn vertegenwoordigers is euthanasie evenwaardig aan de andere mogelijke beslissingen bij het levenseinde. 
Uiteraard bestaat deze openheid ook bij diverse andere zorgverleners en palliatieve teams waardoor je eveneens bij hen terecht kan met een euthanasievraag. Maar het is natuurlijk raadzaam hen van te voren grondig te bevragen hoe zij er tegenover staan.

LEIFlijn

De Vlaamse bevolking heeft nood aan meer informatie over het levenseinde. 
Een telefonische hulplijn, LEIFlijn genaamd (078 15 11 55) komt aan die vraag tegemoet:
• ‘Waar vind ik een palliatief team?’
• ‘Kan ik de urne van mijn vrouw mee naar huis nemen?’
• ‘Ben je terminaal ziek als je morfine krijgt?’
• ‘Hoe vul ik nu al die wilsverklaringen in?’
• ‘Waar vind ik een rouwconsulent?’
• ‘Wat moet ik doen om mijn lichaam aan de wetenschap te schenken?’  

De LEIFlijn is actief tijdens de werkdagen (van 9 tot 17 u). Hierbuiten kan een bericht ingesproken worden en dan wordt er zo snel mogelijk contact genomen. 

Telefonische hulplijn voor iedereen:
LEIFlijn: 078 15 11 55 
email: info@leif.be

Telefonische hulplijn voor artsen:
02 456 82 15 
email: info@leif.be

Alle werkdagen van 9 u tot 17 u