Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Getuigen

Euthanasiewet - Wilsverklaring euthanasie

De wet voorziet de mogelijkheid om een wilsverklaring op te stellen waarin men vraagt dat er euthanasie wordt verricht indien men op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest (onomkeerbaar coma). Het gaat dus niet om personen die wilsonbekwaam geworden zijn (zoals bijvoorbeeld bij dementie).

De wilsverklaring moet in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen op papier worden gezet. Minstens één van die getuigen mag geen erfgenaam zijn of materiëel belang hebben bij de dood van de patiënt.

De taak van de getuigen gaat dus niet verder dan het "wettigen" van het document. 

Daarnaast kan de verzoeker een vertrouwenspersoon aanduiden (hier geldt de beperking inzake materieel belang niet) die de wilsverklaring bekendmaakt aan de behandelend arts. Omgekeerd geldt ook dat de behandelend arts de vertrouwenspersoon dient in te lichten over de genomen beslissing.

Lees meer over de wilsverklaring euthanasie

Verwar de volgende 3 begrippen niet:
Getuigen - vertegenwoordiger - vertrouwenspersoon

Klik aan voor een grotere afbeelding