078/05.01.55

en Français

in English

Consult en advies

ULteam of ‘Uitklaring Levenseindevragenteam’ wil advies en ondersteuning bieden bij het uitklaren van complexe vragen rond het levenseinde.

Het team is multidisciplinair samengesteld en kan geraadpleegd worden over (complexe) vragen rond het levenseinde door zowel patiënten (en hun naasten) als door hun behandelende artsen.

Waarom?

Sinds 2002 beschikt België over 3 wetten die betrekking hebben op het levenseinde:

de wetten betreffende patiëntenrechten, de palliatieve zorg en euthanasie, wetten die de patiënt autonomie verzekeren bij medische beslissingen, ook bij deze rond het levenseinde.

Ondanks de uitbouw van palliatieve zorg en de werking van LEIF (LevensEinde InformatieForum), blijven er in de praktijk nog steeds mensen met levenseindevragen en/of een euthanasieverzoek, met een hulpvraag zitten.

De redenen hiervoor zijn zeer uiteenlopend:

 • Er wordt nog steeds te weinig of te laat beroep gedaan op supportieve en palliatieve zorg, en er is nog al te vaak sprake van therapeutische hardnekkigheid bij ongeneeslijke patiënten.

 • Een euthanasievraag wordt niet gehoord of geweigerd op grond van morele of andere redenen (bv de zorginstelling stelt bijkomende voorwaarden). Een doorverwijzing naar een andere arts is hierbij deontologisch wél, maar wettelijk niet verplicht.

 • Er wordt niet op de euthanasievraag ingegaan omdat de behandelend arts zich vragen stelt rond zijn eigen expertise in een complexe situatie (bv chronisch psychiatrische of niet terminale problematiek) en/of omdat de behandelend arts ernstig twijfelt aan de ontvankelijkheid van de vraag.

Vanuit deze vaststellingen is het initiatief ‘ULteam’ ontstaan. ULteam wil tegemoet komen aan de behoefte aan een ‘tweedelijns-consultatie’ voor patiënten en artsen die met deze problemen geconfronteerd worden.

Het doel blijft hierbij om levenseindevragen te helpen uitklaren en een opvangkanaal te bieden aan mensen met een hulpvraag die nood hebben aan een ‘second opinion’. ULteam wil hierbij advies en ondersteuning bieden binnen het wettelijk kader en zal steeds streven naar een optimale communicatie en samenwerking met de behandelend arts(en).

Voor wie ?

• Mensen met een vraag rond het levenseinde en/of euthanasievraag, die nood hebben aan een bijkomend advies: zowel terminale zieken, niet-terminale ongeneeslijk zieken als mensen met een ongeneeslijke psychiatrische aandoening kunnen bij ULteam terecht.

 • Artsen die geconfronteerd worden met een complexe levenseindeproblematiek en hierrond bijkomende interdisciplinaire uitklaring, professioneel advies of ondersteuning wensen.

Door wie ?

Een gespecialiseerd team samengesteld uit volgende disciplines: palliatief arts, psychiater, psycholoog, sociaal & psychiatrisch verpleegkundige, levensbeschouwelijk begeleider, oncoloog, jurist, LEIFarts, pediater, huisarts, moraalfilosoof, …

Procedure

Elke hulpvraag wordt interdisciplinair uitgeklaard in samenspraak met de behandelende arts(en).

Waar ?

ULteam, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel. Klik hier voor een wegbeschrijving

Contact

tel 078 05 01 55 • info@ulteam.be

Afspraken rond afmelden van een gemaakte afspraak

Door tijdig af te melden helpt u mee dat mensen dringend kunnen gezien worden. Gelieve ons dan ook zo snel mogelijk op dehoogte te brengen.

Team

Sabien Bauwens UZ Brussel; palliatief support team, klinisch psychologe • Paul Destrooper LEIF; moderator, levensbeschouwelijk begeleider en LEIFconsulent • Wim Distelmans UZ Brussel en VUB; Leerstoel “Waardig Levenseinde” van deMens.nu, radiotherapeut-oncoloog, palliatieve zorg- en LEIFarts • François Pauwels huisarts, LEIFarts en teamarts palliatieve thuisbegeleidingsequipe Omega en Supportief Dagcentrum TOPAZ • Luc Proot LEIF West-Vlaanderen, chirurg en LEIFarts • Frank Schweitser palliatieve thuisbegeleidingsequipe Omega en Supportief Dagcentrum TOPAZ, hoofdverpleegkundige en moraalfilosoof • Kris Van de Gaer LEIF; sociaal verpleegkundige en LEIFnurse • Vicky Van de Velde Forum Palliatieve Zorg; klinisch psychologe en LEIFconsulent• Michel Van Droogenbroeck huisarts en LEIFarts  • Stefan Van Muylem psychiater en LEIFarts • Bea Verbeeck psychiater en LEIFarts

Adviesraad

Maridi Aerts (UZ Brussel en UZ Gent; gastro-enteroloog, LEIFarts); Johan Bilsen (VUB; Mental Health & Wellbeing Researchgroup, psychiatrisch verpleegkundige); Johan Braeckman (UGent; moraalfilosoof en menselijke ecologie); Peter De Deyn (ZNA en UA; neuroloog en LEIFarts); Etienne De Groot (VUB; Ethische Commissie UZ Brussel, arts en jurist); Magali de Jonghe (Palliatief netwerk Gent-Eeklo en LEIF Gent-Eeklo); Jacinta De Roeck (ethisch adviseur open VLD; voorzitter LEIF Antwerpen); Dirk De Wachter (KU Leuven; psychiater); Joke Denekens (UA; Ere-vice-rector en huisarts); Caroline Devynck (criminoloog VUB, LEIFconsulent); Dirk Devroey (VUB; Huisartsgeneeskunde); Reinier Hueting (huisarts en LEIFarts); Manu Keirse (KU Leuven; voormalig voorzitter Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg, klinisch psycholoog); Frieda Matthys (UZ Brussel en VUB; psychiater); Geertje Miedema (UZ Brussel; radiotherapeut-oncoloog en LEIFarts); Eric Mortier (UZ Gent en UGent; CEO en anesthesist); Marc Noppen (UZ Brussel en VUB; CEO en pneumoloog); Colette Raymakers (Villa Rozerood, Netwerk Levenseinde, palliatief verpleegkundige; bestuurder LEIF); Marleen Temmerman (UGent; gynecoloog); Simon Van Belle (UZ Gent en UGent; medische oncologie en palliatieve zorg); Christine Van Broeckhoven (UA; moleculair genetica); André Van Nieuwkerke (Levenshuis Brugge, Eresenator, Quaestor); Patrik Vankrunkelsven (KU Leuven; huisarts en LEIFarts); Thierry Vansweevelt (UA; advocaat); Joris Verlooy (UZA; kinderoncoloog en LEIFarts); Mia Voordeckers (UZ Brussel; radiotherapeut-oncoloog, LEIFarts)