LEIFlijn 078 15 11 55

De LEIFlijn is bereikbaar op alle werkdagen, tussen 9 en 17 uur.

Buiten deze uren kan u met uw vragen ook terecht op info@leif.be

Voor wie?

Deze telefoonlijn is bedoeld voor iedereen die vragen heeft rond het levenseinde:

De praktijk?

Het schijnt dat je palliatief verlof kan krijgen. Kan mijn werkgever dit weigeren?
Hij zou liever thuis overlijden, maar kan dat wel?
Mijn echtgenoot is nu al enkele jaren overleden en ik geraak er maar niet over…
Kan je niets anders dan in een doodskist begraven te worden?
Vader heeft longkanker met uitzaaiïngen en wil euthanasie, maar zijn dokter zegt dat hij nog niet terminaal is …
Waar kan ik terecht voor informatie rond een wilsverklaring of een levenstestament?
Wat moet ik doen om mijn lichaam na mijn dood te kunnen afstaan aan de wetenschap?
Ik wil niet afzien zoals mijn partner. Ik zou graag weten wat ik allemaal kan doen om dit te vermijden …
We vragen ons af of al die behandelingen bij grootmoeder nog wel zin hebben?
We beseffen wel dat het niet meer zo lang zal duren, maar is het normaal dat moeder zoveel pijn heeft en verschrikkelijk angstig is?
Ik lijd al jaren ondraaglijk aan de gevolgen van een ongeval. Ik wil al geruime tijd sterven maar krijg nergens gehoor…

Wat?

De LEIFlijn maakt deel uit van het LevensEinde Informatie Forum.
Het LEIFproject is een open initiatief en bestaat uit mensen en verenigingen die streven naar een menswaardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.