Libera me - Over euthanasie en psychisch lijden

Lieve Thienpont

Uitgeverij: Witsand Uitgevers

ISBN: 9789492011138

Omschrijving:

Lieve Thienpont, psychiater en psychotherapeute, zoekt al vele jaren niet aflatend naar wegen om mensen met ondraaglijk en perspectiefloos lijden te helpen bij het sterven. De Euthanasiewet biedt daarbij mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische problematiek. Vanuit een diep menselijke betrokkenheid hanteert Lieve in haar werk sleutelbegrippen als hoop, procesmatig en in verbinding. Zij laat zich daarbij met geduld en respect gidsen door de patiënt. Van onschatbare waarde zijn de getuigenissen in dit boek. Veel beter dan elke theoretische beschouwing helpen zij de lezer betrokken te raken op de moeilijk te begrijpen realiteit van mensen die ondraaglijk en perspectiefloos psychisch lijden. Het is voor Lieve Thienpont van het grootste belang dat patiënten de spreekkamer verlaten met een nieuwe sprankel hoop, zij het (nog) niet op een beter leven, dan toch op een menswaardige dood…