Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde

Evelien Delbeke

Uitgeverij: Intersentia

ISBN: 9789400002883

Omschrijving:

Levenseindezorg is een thematiek die eenieder aanbelangt. Niet enkel in België, maar over de hele wereld wordt hieraan steeds meer aandacht besteed. Dit werk brengt voor het eerst alle levenseindebeslissingen in een boek samen en behandelt ze onder meer naar Belgisch, Nederlands, Frans, Engels, Amerikaans en Zwitsers recht. 
Het eerste deel van het boek diept de verschillende levenseindebeslissingen uit en schetst het juridische kader. Het tweede deel spitst zich toe op de specifieke categorieën van minderjarige patiënten, patiënten met een bewustzijnsstoornis en dementerende patiënten. 
Het werk sluit af met een ontwerp van wetsvoorstel voor zorgverlening aan het levenseinde. 
De meest actuele thema’s komen in dit werk aan bod. Zo wordt aandacht besteed aan de problematiek van de levenseindekliniek, levensmoeheid, euthanasie en dementie, levensbeëindiging zonder verzoek, niet-behandelingsbeslissingen en extreem premature baby’s, euthanasie versus continue diepe sedatie, enz.
Dit boek is niet enkel bestemd voor juristen, maar ook voor zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, psychologen), patiënten, zorginstellingen (ziekenhuizen, RVT’s, ROB’s, palliatieve dagcentra) en verenigingen die met levenseindevraagstukken worden geconfronteerd. 
Aan de wetgever biedt het ontwerp van wetsvoorstel een vertrekpunt voor verder wetgevend werk in deze materie.
Evelien Delbeke promoveerde in 2011 tot doctor in de rechten. De auteur is nu advocaat aan de balie te Antwerpen (Monard D’Hulst) en navorser aan de Universiteit Antwerpen. 


Dit boek werd bekroond met de André Prims-Prijs voor Gezondheidsrecht 2010-2011.