Het sterfbed in België

Nathalie Bossuyt, Luc Deliens, Viviane Van Casteren, Lieve Van den Block

Uitgeverij: Uitgeverij Asp Nv (Vubpress)

ISBN: 9789054874508

Omschrijving:

Goede zorg aan het levenseinde krijgt door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen almaar meer aandacht in onze samenleving. De toenemende vergrijzing is hierin een belangrijke factor. Er is ook de vaststelling dat infectieziekten plaats maken voor chronische ziekten, waardoor het beeld van ziekte en sterven in ons land aanzienlijk zal wijzigen, en de duur van het stervensproces toeneemt.

Daarnaast komen steeds vaker medisch-ethische vragen rond palliatieve zorg, terminale sedatie, therapeutische hardnekkigheid en euthanasie op de voorgrond. Maar ondanks die groeiende aandacht voor het domein van de levenseindezorg, blijken de omstandigheden van overlijden en de kwaliteit van het levenseinde van patiënten onvoldoende in kaart gebracht. In België weten we tot nu toe bijzonder weinig over hoe goed mensen sterven en welke zorg zij aan het einde van hun leven krijgen.

Het sterfbed in België bevat een grote hoeveelheid nieuwe en representatieve gegevens over de omstandigheden van het overlijden en de levenseindezorg in België. Het beschrijft de resultaten van de SENTI-MELC studie, een samenwerking tussen de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel, en de Huisartsenpeilpraktijken, gecoördineerd vanuit het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. De studie die in dit boek wordt beschreven, is uniek in zijn opzet, niet alleen in België, maar ook in Europa.

Het onderzoek brengt voor België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in kaart waar mensen verblijven in de laatste levensfase, hoe vaak ze tussen verschillende zorgplaatsen verhuizen, en waar ze uiteindelijk sterven. We bestuderen ook wie voor patiënten zorgt aan het levenseinde en of er gespecialiseerde palliatieve zorg wordt ingezet. We onderzoeken de symptomen die patiënten ervaren in de laatste levensfase, evenals de specifi eke behandelingen en zorg die ze krijgen. We gaan ook in op de medische beslissingen rond het levenseinde met een zeker of mogelijk levensverkortend effect.

Het sterfbed in België informeert professionele en niet-professionele zorgverleners, beleidsmakers én de publieke opinie over de manier waarop de huidige zorg rond het levenseinde georganiseerd is en biedt aanknopingspunten en advies om deze levenseindezorg te verbeteren.

Over de redacteurs
Mevr. Lieve Van den Block is licentiaat in de psychologie en werkt als wetenschappelijk medewerker aan de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel.

Dr. Nathalie Bossuyt is arts en werkt als onderzoeker op de afdeling Epidemiologie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid te Brussel.

Dr. Viviane Van Casteren is geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens. Ze werkt als senior onderzoeker aan de Afdeling Epidemiologie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en is al 23 jaar coördinator van de Huisartsenpeilpraktijken.

Prof. dr. Luc Deliens is hoogleraar Publieke Gezondheid en Palliatieve Zorg aan de afdeling Sociale Geneeskunde en het EMGO Instituut van het VU Medisch Centrum Amsterdam en hoofd van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde aan de Vrije Universiteit Brussel.