Een goede dood - 2002-2012: tien jaar 'controversiële' euthanasiewet ?

Franky Bussche, Wim Distelmans

Uitgeverij: VUBPress

ISBN: 9789054879909

Omschrijving:

België beschikt als één van de weinige landen ter wereld over een euthanasiewet. Deze wet kwam tot stand na een grondig parlementair debat in 2002. Tien jaar later blijkt dat er geen wildgroei kwam van het aantal toepassingen van euthanasie. Een aantal mensen blijft zich echter verzetten tegen deze praktijk en weigert een uitbreiding van de wet. In dit boek analyseren de auteurs (onder redactie van Franky Bussche en Wim Distelmans) de evolutie van euthanasie sinds 2002 en bespreken ze de huidige praktijk en knelpunten. Ook richten ze hun blik op de toekomst.