Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

De geldigheidsduur van een wilsverklaring inzake euthanasie

in het voorjaar van 2019 verschenen er een aantal artikels in de geschreven pers waarin vermeld werd dat de wilsverklaring inzake euthanasie niet langer 5 jaar, doch 10 jaar geldig zou blijven. Omdat er hieromtrent nog zo veel verwarring is, geven we hier een stand van zaken.

 

Volgens de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie moet de wilsverklaring euthanasie om de vijf jaar hernieuwd worden. Reeds geruime tijd werd geijverd voor de uitbreiding van de geldigheidsduur van de wilsverklaring.

In mei van dit jaar is men er in geslaagd om een politieke meerderheid te vinden die bereid was dit voorstel aan te nemen.

Dit aangepaste artikel treedt echter pas in voege na de opstelling van een Koninklijk Besluit na publicatie in het Staatsblad. De bekendmaking in het Staatsblad dient plaats te vinden voor 1 januari 2020 (indien het KB vroeger in het Staatsblad zou verschijnen komt de wijziging direct in voege).

Voorlopig blijft dus de oude regeling van 5 jaar geldig. We hebben eerst een nieuwe federale regering nodig vooraleer het KB er komt !

Welke wijzigingen worden voorzien?

Men maakt een onderscheid tussen een geregistreerde en een niet-geregistreerde wilsverklaring:

De niet-geregistreerde wilsverklaring wordt 10 jaar geldig.

In geval van registratie (bij de gemeente) zal de persoon zelf de geldigheidsduur van zijn wilsverklaring kunnen bepalen. Er zou dus eventueel gekozen kunnen worden voor een kortere of langere geldigheidsduur dan 10 jaar of zelfs voor een onbepaalde duur. In het geval van een geregistreerde wilsverklaring dient de persoon drie maanden voorafgaand aan de vervaldag (of ten minste om de tien jaar) verwittigd te worden van het bestaan van de wilsverklaring en van de mogelijkheid om deze aan te passen, te verlengen of in te trekken. 

Wat met de reeds opgestelde wilsverklaringen?

Indien 31/12/2019 de datum wordt van de inwerkingtreding van de nieuwe regeling zullen wilsverklaringen opgesteld na 30/12/2019 de nieuwe wetgeving volgen.

Het Koninklijk Besluit zal duidelijkheid moeten verschaffen over wat er gebeurt met de op 31/12/2019 bestaande nog geldige wilsverklaringen.

 

Met dank aan Dhr Franky Bussche, Directeur Studie en Onderzoek deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw (30/07/'19)