Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Naar aanleiding van de coronacrisis ontvangt LEIF veel vragen over het levenseinde en over wilsverklaringen. We zetten de vaak terugkerende vragen en antwoorden graag voor jullie op een rij. Deze lijst wordt indien nodig aangepast en aangevuld.

 

 

Ik kan bij mijn arts niet terecht om te praten over mijn behandelverbod want ik mag als gezond persoon niet naar de praktijk komen. Wat nu?

 

Zorg voor een negatieve wilsverklaring en breng uw naasten hiervan op de hoogte. Zij kunnen jouw belangen behartigen als je dat zelf niet meer kan.   

Indien je arts geen tijd heeft vanwege de coronacrisis kan je na deze periode met je arts alsnog in gesprek gaan. 

 

 

Als ik ziek word vanwege Corona wil ik niet worden behandeld, kan dat?

 

Indien je niet wilt worden behandeld en/of niet wilt worden opgenomen in het ziekenhuis (of op de dienst Intensieve Zorg) moet je dit laten weten. Geef dit tijdig te kennen aan je arts en je naasten.

Je dient je wensen ook op te nemen in uw negatieve wilsverklaring

 

 

Wat is de waarde van mijn negatieve wilsverklaring als ik het coronavirus krijg?

 

Een negatieve wilsverklaring kan worden gebruikt wanneer iemand niet langer wilsbekwaam is en als er geen herstel meer is te verwachten. Het is niet altijd goed te voorspellen of iemand nog kan herstellen als er sprake is van het coronavirus. Bij kwetsbare mensen zal de arts daarom eerst goed het behandelbeleid overwegen. 

Indien je echter sowieso niet meer behandeld wilt worden kan je dit opnemen in je negatieve wilsverklaring. Als je niet wilt worden opgenomen in het ziekenhuis of op de dienst Intensieve Zorg is het belangrijk dat je dat laat weten aan je naasten en je arts. 

 

 

Maar ik ben bang dat ik door mijn negatieve wilsverklaring geen recht zal hebben op goede medische zorg?

 

Een negatieve wilsverklaring wordt uitsluitend gebruikt wanneer iemand niet langer wilsbekwaam is en als er geen herstel meer is te verwachten. Zo lang echter dat artsen het oordeel zijn toegedaan dat herstel mogelijk is, is de negatieve wilsverklaring niet van toepassing. 

 

 

Als ik het coronavirus krijg wil ik meteen euthanasie. Kan dat?

 

Euthanasie vergt een zorgvuldige voorbereiding. Als je altijd gezond was en nu ernstig ziek wordt bij een coronabesmetting moeten er snel beslissingen worden genomen, en dan zal er waarschijnlijk geen gelegenheid zijn voor de noodzakelijke voorbereiding.

Een arts mag euthanasie verlenen als er o.a. sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. In de beginfase van een coronabesmetting bij een gezonde persoon zal nog niet duidelijk zijn of de situatie uitzichtloos is.

Je kan je persoonlijke situatie best tijdig met je arts bespreken.

Indien ik zou besmet geraken en ernstig ziek worden waardoor ik het bewustzijn verliezen, kan een arts dan een euthanasie uitvoeren op basis van mijn wilsverklaring?

 

Een wilsverklaring euthanasie geeft de arts de mogelijkheid om een euthanasie uit te voeren wanneer er sprake is van een ‘onomkeerbaar bewustzijnsverlies’. Dus alleen wanneer er echt sprake is van een onomkeerbaar coma kan er gebruik gemaakt worden van dit document.

Maar een dergelijke procedure vergt een zorgvuldige voorbereiding. Als je altijd gezond was en nu ernstig ziek wordt bij een coronabesmetting moeten er snel beslissingen worden genomen, en dan zal er waarschijnlijk geen gelegenheid zijn voor de noodzakelijke voorbereiding.

 

 

Zijn er nog artsen die euthanasie uitvoeren?

 

Jouw behandelend arts kan euthanasie uitvoeren als aan de voorwaarden van de wet kan voldaan worden. Maar de gezondheidszorg is momenteel overbelast waardoor het soms moeilijker wordt om goede afspraken te maken met je behandelend arts. Bespreek je vragen tijdig!

Er zijn momenteel minder LEIFartsen werkzaam waardoor het langer zou kunnen duren voor er een LEIFarts gevonden is.

 

 

Mijn wilsverklaring inzake euthanasie wordt vijf jaar oud maar omwille van de beperkingen die nu gelden, vind ik geen getuigen om mijn document te tekenen?

 

Hoewel de wet hieromtrent eerstdaags wordt aangepast, vervallen bestaande documenten nog steeds na vijf jaar. En door de snelheid waarmee we met het virus te kampen kregen, heeft de overheid geen passende maatregelen kunnen nemen. Mocht je je in een dergelijke situatie bevinden en het zou onmogelijk zijn om het document te herbevestigen, adviseren we om alvast een negatieve wilsverklaring op te maken en je naasten (en je arts) hiervan op de hoogte te brengen. Zij kunnen jouw belangen behartigen als je dat zelf niet meer kan.   

 

 

Ik kan niet in het gemeentehuis terecht om mijn wilsverklaringen te laten registreren?

 

Hoewel registratie zeker een meerwaarde is, is het geen verplichting: ook zonder registratie zijn je documenten rechtsgeldig. Zodra de gemeentediensten terug normaal functioneren kan je er terecht met je bestaande documenten om ze alsnog te laten registreren.