Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Registratiedocument euthanasie

Afdrukken

Je kan het registratieformulier euthanasie hier downloaden:

Registratieformulier euthanasie

Registratieformulier euthanasie minderjarigen 

Het formulier dient binnen de vier werkdagen na de euthanasie, bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs opgestuurd te worden naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie voor de toepassing van de wet betreffende de euthanasie op volgend adres :

Federale Controle- en Evaluatiecommissie (FCEEC)
Victor Hortaplein 40 Bus 10 (verdieping 7C)
1060 Brussel

Opgelet: er circuleren nog steeds heel wat oudere documenten voorzien van een foutief adres (m.n. Zelfbestuurstraat 4 te 1070 Brussel). Documenten verstuurd aan dit adres worden onverrichter zake teruggestuurd aan de afzender, gezien de aangetekende zending er niet langer in ontvangst kan genomen worden).