Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Palliatieve sedatie

Tijdens de laatste levensfase worden vaak hoge dosissen morfine en sedativa toegediend om het lijden van de patiënt te verzachten.

Het doel is om het lijden - dat veroorzaakt wordt door symptomen die het gevolg zijn van de aandoening en die niet op de klassieke manier gecontroleerd kunnen worden - te verzachten door de patiënt tijdens zijn laatste levensdagen door middel van sedativa in een gecontroleerd coma te brengen.

Deze handelswijze dient beschouwd te worden als een pijnbehandeling, en niet als een levensbeëindigende handeling. 

Lees meer over Palliatieve sedatie versus euthanasie