Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Palliatieve filter

Veel ziekenhuizen voerden na de goedkeuring van de euthanasiewet op aanraden van Zorgnet Vlaanderen de palliatieve filter in. Naast de procedure die de wet voorziet en die de arts moet volgen bij de behandeling van een euthanasievraag schrijven deze instellingen een bijkomende procedure voor.

De palliatieve filter houdt in dat euthanasie pas kan na consultatie van een palliatief team.

Deze palliatieve filter druist niet tegen de euthanasiewet. Dientengevolge is er dus geen probleem zolang de patiënt vooraf wordt geïnformeerd over de procedure.

Wat niet geoorloofd is, is dat de filter wordt gebruikt om tijd te rekken en de euthanasievraag op de lange baan te schuiven.

Bron: 'Ziekenhuizen kunnen euthanasie niet verbieden' - 'Kan palliatieve filter ziekenhuizen subsidies kosten?' uit de Artsenkrant van dinsdag 6 november 2012 - demaakbaremens.org en uitvaartvlaanderen.be