Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Netwerk palliatieve zorg

Een netwerk palliatieve zorg is een pluralistische organisatie en heeft als doel de uitbouw van de palliatieve zorg in de regio te ondersteunen. In Vlaanderen en Brussel zijn er 15 netwerken palliatieve zorg actief met de volgende opdrachten:

  • Informeren van het brede publiek over de mogelijkheden en het aanbod van palliatieve zorg in de regio.
  • Samenwerken met verschillende partners in de regio en de samenwerking tussen deze partners bevorderen. Het gaat om organisaties  van eerstelijnszorgverleners (huisarts, thuisverpleegkundige, maatschappelijk werker, verzorgende, kinesitherapeut …), woonzorgcentra, ziekenhuizen, palliatieve zorgeenheden, voorzieningen voor personen met een beperking, specifieke zorgorganisaties voor vrijwilligers, families en mantelzorgers.
  • Vormen, trainen en opleiden van de zorgverleners.
  • Helpen organiseren en ondersteunen van vrijwilligerswerk in palliatieve zorg.
  • Verzamelen van cijfergegevens over de geboden palliatieve zorgverlening in de regio.
  • Elk netwerk palliatieve zorg dient een samenwerking met een palliatieve thuiszorgequipe (ook MBE of multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging) uit te bouwen. Deze palliatieve thuiszorgequipe ondersteunt de palliatieve zorg aan patiënten in hun thuismilieu.

De overheid financiert in belangrijke mate de werking van een netwerk palliatieve zorg. 

Klik hier voor een overzicht van de palliatieve thuiszorgequipes.

Zoek hier de palliatieve thuiszorgequipe bij jou in de buurt (op basis van gemeente of postnummer).