Voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

Supportief dagcentrum

Een dagcentrum voor palliatieve verzorging biedt overdag opvang en verzorging aan personen met een evolutieve levensbedreigende aandoening. Deze mensen kunnen een halve dag of een volledige dag in het centrum verblijven en betalen er een dagprijs.

Het personeel in het centrum helpt bij het wassen en de verzorging en organiseert activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten. Het centrum biedt ook warme maaltijden en vervoer.

Alle dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg in Vlaanderen zijn erkend door Zorg en Gezondheid. Ze moeten voldoen aan erkenningsvoorwaarden en -normen en krijgen periodiek inspectie over de vloer.

Voor adressen van de dagcentra klikt u hier