LEIFlijn

Bel de LEIFlijn: 078 15 11 55

Wegwijs voor de zorgverlener

Deze brochure is bedoeld voor zorgverleners in de thuiszorg, het woonzorgcentrum of het ziekenhuis. Het doel van deze brochure is om de gesprekken te faciliteren met patiënten/cliënten/bewoners over voorafgaande zorgplanning. Voor de leesbaarheid spreken we in deze brochure over de ‘patiënt’, ook al is deze term beperkend.

Klik aan om de brochure te raadplegen


Deze brochure hoort samen met de brochure “de correcte voorafgaande wilsverklaringen” waarin de wilsverklaringen zijn opgenomen en die ook deel uitmaakt van de campagne “Voorafgaande Zorgplanning”, een gezamenlijk project van de FOD Volksgezondheid,de Koning Boudewijnstichting en LEIF.

Er bestaat ook nog een brochure“wegwijs in voorafgaande zorgplanning” voor de (toekomstige) patiënt. De brochure  “de correcte voorafgaande wilsverklaringen” is verkrijgbaar via de gemeenten en diverse
diensten en kan je hier raadplegen.

Voor meer informatie of het bestellen van deze brochure:
tel: 02/456.82.01
email: info@wilsverklaringen.be