LEIFblad - Levenseinde en wetgeving - een praktische gids


Het enige zekere in het leven is dat we allemaal doodgaan, wordt wel eens gezegd. Alleen is het tijdstip en de manier waarop we sterven voor niemand een zekerheid. Feit is dat in ons land de helft van de bevolking met de hulp van een arts overlijdt. De overigen sterven rustig in hun slaap of overlijden plotseling, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een hartinfarct. Ideaal gesproken moet de patiënt in de medische besluitvorming betrokken worden, zijn lot zo veel mogelijk zélf kunnen bepalen.

Maar zelfs als hij niet meer bewust is, kan de patiënt zijn beslissingsrecht uitoefenen door voorafgaand een aantal bepalingen vast te leggen, de wetgeving staat hem daarin bij. Deze brochure wil de wetten die hier van toepassing zijn, nl. de patiëntenrechtenwet, de wet betreffende palliatieve zorg en de wet betreffende euthanasie praktisch toelichten. Weinig mensen zijn met deze wetten en mogelijkheden vertrouwd. Wij hopen dat deze brochure hieromtrent enige duidelijkheid mag bieden en/of kan helpen in het maken van belangrijke keuzes. In het midden van dit LEIFblad zitten afzonderlijk alle wettelijke wilsverklaringen die men kan invullen om ‘met zijn papieren’ in orde te zijn.

Het einde is te belangrijk om er niet bij stil te staan. Dit LEIFblad is ook bedoeld voor mensen die momenteel met het levenseinde geconfronteerd worden, als naaste, familielid, zorgverlener of arts. Het LEIFblad kan zeker gebruikt worden om het overleg tussen de patiënt (en/of de naasten), de arts én het begeleidend team te vergemakkelijken. Hopelijk mag het LEIFblad bijdragen tot een beter levenseinde zonder vermijdbare ellende.

Raadpleeg het LEIFblad

Download het LEIFblad