LEIFlijn

Bel de LEIFlijn: 078 15 11 55

Wegwijs (voor de bevolking)

Deze brochure is een meerwaarde indien je al vaker hebt nagedacht over welke zorg je wil krijgen als je ernstig ziek wordt. Omdat je zeker wil zijn dat je wensen hierrond gerespecteerd zullen worden, ook al kan je ze zelf niet meer uiten. Of je wil je naasten hier niet mee belasten. Je wil misschien weten hoe je die wensen vooraf op papier kan zetten, hoe je dus “met je papieren in orde” kan zijn, en wat de belangrijke dingen zijn die zorgverleners moeten weten. 


 Klik aan om de brochure te raadplegen

Of misschien heb je iemand in je naaste omgeving die ernstig ziek is en wil je met diepersoon samen nadenken over de toekomst op vlak van zijn gezondheid. Deze brochure is bedoeld voor iedereen die overweegt om bepaalde zaken te regelen rond zijn levenseinde, ook al ben je nu nog gezond of ook al vertrouw je nog op genezing. In deze brochure willen we je handvatten aanreiken om gesprekken aan te gaan met je naasten en met je zorgverleners en om de nodige papieren in te vullen.Deze “papieren” noemt men “wilsverklaringen” en zijn terug te vinden in de aparte brochure “de correcte voorafgaande wilsverklaringen” die ook deel uitmaakt van de campagne “Voorafgaande Zorgplanning”, een gezamenlijk project van de FOD Volksgezondheid,de Koning Boudewijnstichting en LEIF. Beide brochures horen samen. De brochure “de correcte voorafgaande wilsverklaringen” verkrijgbaar via de gemeenten en diverse diensten of kan je hier raadplegen.
Voor meer informatie of het bestellen van deze brochure:
tel: 02/456.82.01
email: info@wilsverklaringen.be