LEIFkaart aanvraag

Heeft u uw wilsverklaring(en) opgesteld?

wilsverklaringen

Bewaar deze documenten thuis. U kan ook een exemplaar bij een naaste contactpersoon bewaren.

Indien men nog niet over wilsverklaringen beschikt kan men ze downloaden, of men kan ze afhalen in het gemeentehuis.

Opgelet: U dient ons geen exemplaren van uw wilsverklaring(en) toe te sturen.

Uw basisgegevens invullen

Uw basisgegevens zijn naam, identificatienummer van het rijksregister en adres.

Hulp nodig?

Huis van de mens

Ga naar een huisvandeMens en vraag uw LEIFkaart aan met de hulp van een medewerker.

De medewerker kan tegelijkertijd helpen om uw wilsverklaringen in te vullen en af te drukken.